+31 26 352 3400 info@fitenvaardig.nl

Therapieën

Zuigeling en baby

Algemeen

Direct na de geboorte begint een zuigeling zich op diverse vlakken te ontwikkelen. De sensomotorische ontwikkeling is één van deze vlakken. In de meeste situaties verloopt de motorische ontwikkeling van de ene mijlpaal naar de andere zonder extra externe stimulatie nodig te hebben. Buiten het feit om dat elk kind zijn eigen tempo van ontwikkelen heeft, ontstaat er bij sommige zuigelingen en baby’s een knik in de ontwikkelingslijn. Met hulp van een kinderfysiotherapeut kan de ernst van deze afwijkende ontwikkelingslijn uitgezocht worden. De kinderfysiotherapeut kan middels tips, adviezen en specifieke spelletjes helpen om de verdere ontwikkeling te stimuleren.

Denk hierbij aan: prikkelgevoeligheid, veel huilen, overstrekken, een voorkeurshouding, plagiocephalie, een tonus- of mobiliteitsprobleem zijn risicofactoren voor de motorische ontwikkeling.

Ook volgen wij zuigelingen en baby’s in hun sensomotorische ontwikkeling, wanneer er een hoog risico is op het ontwikkelen van sensomotorische achterstand. Zo kunnen we in een vroeg stadium bijsturen en adviseren.

Voorbeelden:  prematuriteit, gendefecten of orthopedische afwijkingen.

Kinderen tot 2 jaar behandelen wij aan huis.

 

Prematuur

Prematuur betekent te vroeg geboren. Kinderen, die eerder geboren worden dan 37 zwangerschapsweken, worden prematuren genoemd. Dat zijn ongeveer 7 van de 100 pasgeboren baby’s. 

Het is gebruikelijk dat een kinderfysiotherapeut bij de zorg voor te vroeg geboren kinderen betrokken wordt, zowel in het ziekenhuis tijdens opname alsook na thuiskomst. De behandeling vindt plaats bij u thuis.

Bij prematuren met een zwangerschapsduur korter dan 32 weken of een geboortegewicht van minder dan 1500 gram is dit de gebruikelijke procedure. Bij de overige prematuren gebeurt dit alleen op verzoek van de (kinder) arts.
De kinderfysiotherapeut vormt zich een beeld van de ontwikkeling en de mogelijkheden van uw baby en geeft adviezen over positionering (hoe kan ik mijn kind het best neerleggen) en hantering (hoe kan ik mijn kind goed vasthouden, ondersteunen en stimuleren).
Het doel van de behandeling is uw kind in zijn ontwikkelingsfasen te volgen en optimaal te ondersteunen. Daarnaast is het van belang afwijkingen in de normale ontwikkeling bijtijds te signaleren en zoveel mogelijk te voorkomen.