+31 26 352 3400 info@fitenvaardig.nl

Therapieën

Kinderfysiotherapie

Aanmelden

Op advies of verwijzing van specialist, arts, school of consultatiebureau kunt u als ouder/verzorgende uw kind aanmelden. Als u zelf vragen heeft t.a.v. de ontwikkeling van uw kind kunt u zich zonder verwijsbrief van een arts aanmelden. Dit kan telefonisch of via de website.

 

Onderzoek

Wanneer een kind wordt aangemeld voor kinderfysiotherapie volgt een klachtenspecifiek onderzoek. Dit bestaat in elk geval uit de volgende stappen:

  • Intake gesprek (indien mogelijk telefonisch): de hulpvraag van ouders, kind en omgeving wordt geformuleerd. Ook het verloop van de ontwikkeling wordt in beeld gebracht.
  • Motorisch onderzoek (1-2 sessies): wij gebruiken hiervoor gestandaardiseerde testen en vrije bewegingsobservatie.
  • Verslaglegging: hierin worden de bevindingen van het onderzoek samengevat. Het bevat een kinderfysiotherapeutische diagnose en het behandelplan. Dit verslag wordt met ouders besproken.
    Het verslag wordt alleen op aanvraag van de arts geschreven.

 

Behandeling

Als besloten wordt het kind te behandelen, dan stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij spelen functionele aspecten een centrale rol.
U als ouder/verzorger wordt actief bij de behandeling betrokken, zodat u inzicht krijgt in de problemen van uw kind en u uw kind in het dagelijks functioneren kunt begeleiden.

De kinderfysiotherapeutische behandeling is meestal 1 x per week en duurt 30 minuten. Hoeveel behandelingen er nodig zijn, hangt af van de hulpvraag, aard en omvang van de klacht.