+31 26 352 3400 info@fitenvaardig.nl

Therapieën

Sherborne

Wat?

Sherborne is een bewegingspedagogiek die naast de motorische en cognitieve ontwikkeling, juist doelen stelt op het sociaal en affectief-emotioneel vlak: het ontwikkelen van een positief zelfwaarde gevoel en het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan en met anderen te communiceren. Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale begrippen.

Voor wie?

Kinderen vanaf 4 jaar met problemen rondom zelfbeeld, vertrouwen in zichzelf en in anderen, verstoorde ouder-kind relatie.

Doel?

Het verbeteren van de motorische vaardigheden bij kinderen is níet het hoofddoel. Het doel ligt op het sociaal en affectief-emotioneel gebied: het ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel en het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan en met anderen te communiceren.

Hoe?

Basispijlers van het programma zijn: awareness of self (zelfbewustzijn) en awareness of others (bewustzijn van anderen). Bij het zelfbewustzijn moet je denken aan lichaamsbewustzijn en bewustzijn van de ruimte. Je hebt drie verschillende relatie mogelijkhedenom met anderen aan te gaan: met iemand, tegen iemand en samen(werking).