+31 26 352 3400 info@fitenvaardig.nl

Therapieën

Manuele therapie

Wat is kinder-manuele therapie?

Een bijzondere vorm van manuele therapie wordt toegepast op zuigelingen en kinderen, die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje. Kinder-manueeltherapie bij kinderen en jong volwassenen kan worden toegepast bij scoliose, rug- en hoofdpijnklachten.

De volgende symptomen kunnen wijzen op een functiestoornis van de nek bij zuigelingen (voorheen KISS syndroom) *

  • het hoofdje staat scheef en wordt vooral naar één kant gedraaid
  • het schedeltje groeit scheef
  • het kind overstrekt veel
  • het kind huilt veel en slaapt slecht
  • het hele ruggetje is dikwijls scheef (dat heet een scoliose)
  • het kindje is moeilijk knuffelbaar
  • de heupstand is asymmetrisch

Onderzoek

Bij vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek (voorheen KISS syndroom) kijken wij uw baby altijd op zeer korte termijn na. Indien een beperking wordt geconstateerd, kunnen wij uw kindje meteen behandelen. Is het vermoeden onjuist, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar kinderfysiotherapeut of huisarts.

Behandeltraject

Gemiddeld zijn drie behandelingen nodig om de beperkte nekfunctie te herstellen. We gebruiken zachte technieken en voorafgaand aan de behandeling vragen wij altijd om uw toestemming.

Risico’s?

Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 15 jaar geen negatieve bijwerkingen opgetreden bij behandelingen van zuigelingen. Ook wetenschappelijk onderzoek (Saedt, van der Woude en Schambergen 2007) leverde geen bijwerkingen op.

Kwaliteit

Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een kinder-manueeltherapeut, die zijn opleiding bij de EWMM heeft genoten. Kinder-manuele therapie, is sinds 1 december een officiële subspecialisatie binnen de beroepsvereniging NVMT (Nederlandse vereniging voor Manuele Therapie). De EWMM is een Europese werkgroep van artsen, welke zich intensief bezig houdt met zuigelingenorthopedie en manuele therapie.

Medewerker(s)