+31 26 352 3400 info@fitenvaardig.nl

Team

Eric Saedt
E-mailadres

eric@saedtdaanen.nl

Werkdagen

Maandag tot en met vrijdag

Locaties
Specialisaties
BIG

29034899704

Eric Saedt

Ik ben Eric Saedt. Ik ben in 1988 afgestudeerd aan de Nijmeegse opleiding voor fysiotherapie. Daarna heb ik me verder gespecialiseerd. Orthopedische Geneeskunde, sportfysiotherapie, wervelkolomrevalidatie en manuele therapie zijn mijn hoofdspecialisaties.

Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in hoog cervicale manipulatie-technieken bij zuigelingen en kinderen. Ik ben lid van de EWMM (European Workgroup for Manual Medicine (www.ewmm.net) in Nederland en verzorg vanuit die hoedanigheid ook in Nederland samen met 3 collega’s o.a. de cursus, waarin we collega manueel therapeuten opleiden om zuigelingen te behandelen. Mijn betrokkenheid binnen de EWMM, waarbinnen ik in Europees verband contacten heb opgebouwd met hoog gespecialiseerde collegae (artsen), houdt mij wat kennisniveau betreft up to date.

Ik ben als zelfstandig fysio/manueeltherapeut gevestigd in ons gezondheidscentrum Schaafdries te Ravenstein. In mijn praktijk verzorg ik het aandeel manuele therapie en sportfysiotherapie. Sinds 1996 ben ik verbonden aan de praktijk voor kinderfysiotherapie Daanen Derksen.

Ik behartig hier het hoofdstuk manuele therapie bij kinderen. Het behandelen van kinderen ervaar ik in navolging van dr. Gutmann als het dankbaarste werkterrein binnen de manuele therapie. Op dit moment werk ik aan een publicatie van mijn onderzoeks-bevindingen m.b.t. KISS en Manuele Therapie. Het betreft hier een beschrijvend onderzoek wat is verricht in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. In dit onderzoek zijn 288 volledige casussen en diens behandelingen vastgelegd met gescheiden dataverzameling door de ouders en therapeut. De resultaten zijn zeer hoopgevend voor wat betreft deze therapievorm. Het op een juiste manier stellen van de goede indicatie is belangrijk. Is de indicatiestelling goed, dan lijkt Manueel therapeutische behandeling van een zuigeling met KISS zeer succesvol en niet belastend voor het kind. Ik en mijn medeonderzoekers vonden geen nadelige bijwerkingen van de therapie. Indicatiestelling en behandeling geschiedt alleen door een daartoe opgeleide Manueel Therapeut die in het KISS register van de EWMM (European Workgroup Manual Medicine – www.ewmm.net of www.kiss-kinderen.nl) staat.

Op dit moment wordt gewerkt aan het design voor een vervolgonderzoek in deze materie, om deze behandelvorm definitief op de kaart te zetten en te documenteren.