+31 26 352 3400 info@fitenvaardig.nl

Therapieën

Orthopedagoog

Begeleiding bij opvoeden en opgroeien

Je wilt als ouder het allerbeste voor je kind. Maar wat als je niet meer weet wat dat is? Of als je het plezier in het opvoeden verliest? Je merkt dat het niet loopt zoals jij je had voorgesteld. Je kunt onzeker worden van alle verschillende adviezen die je hoort en leest. Of je maakt je zorgen om je kind, over het gedrag of de ontwikkeling. Je merkt dat je in een bepaalde spiraal bent gekomen en weet niet hoe je eruit kunt komen. Wat kun en mag je verwachten van je kind en wat kun je zelf doen om je kind te begeleiden in het opgroeien?

Vraagstukken waar we als ouder eigenlijk allemaal wel eens mee te maken hebben. En die je soms met een professional wilt bespreken. Dan ben je bij bij ons op de juiste plek. De orthopedagoog begeleidt kinderen en ouders bij het opgroeien en opvoeden. Vanuit de vraag ‘Wat heeft dit kind nodig? En hoe kunnen ouders en de omgeving het kind hier het beste bij ondersteunen’ wordt er met ouders en kinderen aan de slag gegaa als er vragen zijn over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van het kind.

Vraag- en oplossingsgericht

Het uitgangspunt is om vraaggericht te werken: jullie vraag en jullie specifieke situatie staat centraal en daar wordt de begeleiding op afgestemd. Vanuit  expertise en ervaring wordt meegedacht om te ontdekken waar het vastloopt in de ontwikkeling of opvoeding en wat er nodig is om dit te veranderen. Samen wordt gezocht naar oplossingen die bij jullie passen, praktisch toepasbaar zijn en jullie op weg helpen naar de gewenste situatie. De begeleiding is geslaagd als je kunt zeggen dat je de opvoedings- en gezinssituatie weer aankunt en ervan kunt genieten. Als je ziet dat ook je kind weer lekkerder in zijn vel zit.

Systemisch en contextueel

Bij ons is er altijd aandacht voor het hele gezin en de hele context van opvoeden: een kind kan niet los worden gezien van zijn leefomgeving. We kijken vanuit een totaalbeeld naar gezinnen. Niet alleen de eigenschappen van het kind (temperament, leeftijd, geslacht, intelligentie, …), maar ook de omgevingsfactoren (gezin, school, verenigingen, woonomgeving, …) en persoonlijke ervaringen van ouders (opvoeding, ingrijpende gebeurtenissen, …) maken de gezinsleden tot wie ze zijn. De interactie tussen jou en je kind is daarbij essentieel.

Medewerker(s)