+31 26 352 3400 info@fitenvaardig.nl

Praktijkinformatie

Vergoedingen

Behandelingen kinderfysiotherapie worden minimaal 18 keer vergoed binnen de basisverzekering. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie ziektekosten en betalen daarom geen eigen risico.

Voor de intake en onderzoek is geen verwijsbrief nodig. Wordt er hiernaar overgegaan tot behandelen, dan zal uw therapeut mogelijk vragen om een verwijsbrief. Dit is afhankelijk van uw verzekering.

Voor aan huis behandeling (baby’s) is altijd een verwijsbrief nodig.

De praktijk heeft voor 2024 niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.  Zowel met Salland als Caresq (Aevitae EUcare) hebben wij geen contract meer. Bent u aangesloten bij deze zorgverzekeraars, dan wordt er afhankelijk van uw verzekering, maximaal 75% vergoed van uw behandeling.

Wanneer de kosten niet door u verzekering worden betaald, gelden de onderstaande tarieven. Hiervoor ontvangt u van ons een factuur.

Code Omschrijving Tarief
1000 Zitting Fysiotherapie €45,-
1001 Zitting Fysiotherapie aan huis (toeslag) €57,50
1100 Zitting Kinderfysiotherapie €60,-
1101 Zitting Kinderfysiotherapie aan huis (toeslag) €72,50
1103 Instructie/overleg ouders €45,-
1105 Eenmalige rapportage €60,-
1400 Eenmalig onderzoek excl. rapportage €65,-
1700 Lange zitting Fysiotherapie (specifieke aandoeningen) €65,-
1864 Intake en onderzoek na screening €65,-
1870 Intake en onderzoek na verwijzing €65,-
1871 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis (toeslag) €77,50
1920 Telefonisch consult €30,-
Niet nagekomen afspraak (24u regel) €60,-
Toeslag buiten reguliere werktijden (>21u of >12u weekend) €15,-
Fitness strippenkaart (13x) €75,-