OKI-B

OKI-B

Ouder-kind interactie bewegingsspel.

OKI-B is een behandeling voor ouders/verzorgers en kinderen tot de leeftijd van 9 á 10 jaar, waarbij de relatie tussen ouders/verzorgers en kind door allerlei factoren onder druk is komen te staan. De behandeling richt zich op het verstevigen van de band tussen ouders/verzorgers en het kind, zodat contact en opvoeding weer vanzelfsprekend kunnen verlopen. OKI-B is gebaseerd op principes van Sherborne Developmental Movement en sensorische integratie.

Bij het opvoeden van kinderen, waarbij de ontwikkeling anders verloopt, worden extra vaardigheden gevraagd van ouders om hiermee om te gaan. Kinderen kunnen lastig, prikkelgevoelig gedrag laten zien en/of achter lopen in hun (sensomotorische) ontwikkeling.

OKI-B is een mooie behandelvorm, waarbij ouder en kind fysiek met elkaar spelen en waarbij zowel regulereing, sensomotorische ontwikkeling als ouder-kind interactie aan bod komen. Door beweging leert het kind zijn eigen lichaam beter kennen en de bewegingsmogelijkheden vergroten. Samen met de ander zijn er verschillende vormen van contact en communicatie mogelijk.


Download PDF
Frustratie is de beste motivatie... tot leren bewegen.© Fit en Vaardig te Veenendaal en Amsterdam - Savour website