Plagiocephalometrie (PCM)

Plagiocephalometrie (PCM)

Wanneer er sprake is van het vervormen van de schedel van een zuigeling, kan er een objectieve meting gedaan worden middels plagiocephalomerie. Hierbij wordt er middels een bandje een afdruk gemaakt van het hoofd van uw kind. Middels een rekensom kan er berekend worden wat de mate van ernst is van de afplatting.

in het geval van schedelvervormingen kan er sprake zijn van een plagiocephalie (schuine afplatting) of een brachycephaly (plat achterhoofd).
Frustratie is de beste motivatie... tot leren bewegen.© Fit en Vaardig te Veenendaal en Amsterdam - Savour website