Samenwerken

Wanneer je ervoor kiest om een kind met zijn of haar hulpvraag centraal te zetten, is samenwerking tussen de verschillende disciplines van groot belang.

De communicatie met de behandelend huisarts of specialist is vanzelfsprekend. Maar er zijn vaak ook nog anderen die nauw betrokken zijn bij het kind. Een leerkracht of sportcoach zijn hier goede voorbeelden van. De communicatie kan verlopen via brief, email, telefoon of direct persoonlijk tijdens een fysiek overleg.

Soms is het in het van belang van een kind om, met toestemming van ouders, hulp van anderen in te roepen. Je kunt denken aan een diëtist, een ergotherapeut of een remedial teacher. Door elkaars specialisatie te erkennen, zal het uiteindelijk een meerwaarde zijn voor het kind. Je kunt door de samenwerking elkaar aanvullen en ondersteunen.


Download PDF
Frustratie is de beste motivatie... tot leren bewegen.© Fit en Vaardig te Veenendaal en Amsterdam - Savour website