Algemeen

Algemeen

Aanmelden:
Op advies of verwijzing van specialist, arts, school of consultatiebureau kan u als ouder/verzorgende uw kind aanmelden. Dit kan telefonisch of via de website.


Onderzoek
Wanneer een kind wordt aangemeld voor kinderfysiotherapie volgt een onderzoek. Dit bestaat in elk geval uit de volgende stappen:
• Intake gesprek (indien mogelijk telefonisch): de hulpvraag van ouders, kind en omgeving geformuleerd. Ook het verloop van de ontwikkeling wordt in beeld gebracht.
• Motorisch onderzoek (1-2 sessies): wij gebruiken hiervoor gestandaardiseerde testen en vrije bewegingsobservatie.
• Verslaglegging: hierin worden de bevindingen van het onderzoek samengevat. Het bevat een kinderfysiotherapeutische diagnose en het behandelplan. Dit verslag wordt met ouders besproken.
Het verslag wordt alleen op aanvraag van de arts geschreven.

Behandeling
Als besloten wordt het kind te behandelen, dan stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De behandeling zal erop gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Hierbij spelen functionele aspecten een centrale rol.
U als ouder/verzorger wordt actief bij de behandeling betrokken, zodat u inzicht krijgt in de problemen van uw kind en u uw kind in het dagelijks functioneren  kunt begeleiden.
• Behandeling van kinderen tot 2 jaar vindt aan huis plaats
• Kinderen en jongeren vanaf 2 jaar komen naar de praktijk
• Groepsbehandeling zoals Fitkids
• Ouder-kind-interactie-bewegingsspel (OKI-B)
• Behandeling op school (binnen bepaalde kaders)

Hoe
De kinderfysiotherapeutische behandeling is meestal 1x per week en duurt 30 minuten. Hoeveel behandelingen er nodig zijn, hangt af van de hulpvraag, aard en omvang van de klacht.

Kosten
Een groot deel van de behandelingen kinderfysiotherapie wordt betaald vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de aard en omvang van de klacht wordt er door de kinderfysiotherapeut een machtiging bij uw verzekeraar aangevraagd.

 

 
  
   
 

Download PDF
Frustratie is de beste motivatie... tot leren bewegen.© Fit en Vaardig te Veenendaal en Amsterdam - Savour website