Fysio-Logo groepjes gestart

Start Fysio-Logo groepen in Veenendaal
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen met zowel een spraaktaal- als een sensomotorische ontwikkelingsstoornis, meer baat hebben bij een behandeling waarbij beweeg- en taalprikkels (ervaren én zeggen) geïntegreerd aangeboden worden dan bij een monodisciplinaire behandeling.
Om deze beweeg- én taalprikkels samen te brengen in één behandeling zijn de kinderfysiotherapeut en de logopedist gestart met gecombineerde groepsbehandelingen (Fysio-Logo groepje). Binnen de groepsbehandeling worden taal- en motorische activiteiten spelenderwijs aangeboden. Het plezier beleven aan samenspel speelt hierbij een belangrijke rol.

Wie: een Fysio-Logo groepje bestaat uit maximaal 8 kinderen met sensomotorische problemen én problemen in de spraak-taalontwikkeling. De behandeling duurt 45 minuten en staat onder leiding van zowel een kinderfysiotherapeut als een logopedist, die beiden geschoold zijn in de sensorische informatieverwerking
 


Download PDF
Frustratie is de beste motivatie... tot leren bewegen.© Fit en Vaardig te Veenendaal en Amsterdam - Savour website