Topzorg en Pluspraktijk

‘Het is voor de tweede keer gelukt!’verteld  Natasja van Noordenne, kinderfysiotherapeut en eigenaar van de kinderfysiotherapie praktijk Fit en Vaardig aan de Parallelweg 50 in Veenendaal. ‘In 2011 heb ik voor het eerst de plusstatus  behaald en nu heb ik ondanks de verscherping van de kwaliteitseisen deze status weten te prolongeren! En nog wel met een 100% score!’

Een fysiotherapiepraktijk kan zich laten keuren. De praktijk wordt beoordeeld op zijn bedrijfsvoering, doelmatigheid, maar vooral op de kwaliteit van de geleverde zorg. De praktijk wordt niet alleen op basis van papieren en random dossiers beoordeeld, maar ook op uitgebreide ervaringsenquêtes ingevuld door de cliënten zelf. ‘Ik vind het vooral belangrijk dat de beoordelingen van de cliënten en hun ouders positief over het verloop van de begeleiding zijn. Maar ook de op- en aanmerkingen over wat er niet optimaal verliep zijn belangrijk’, legt Natasja uit. ‘Deze punten kan ik weer meenemen in mijn kwaliteitsjaarverslag als werkpunten voor het komend kalenderjaar.’

De plusstatus wordt uitgegeven door de zorgverzekeraar AgisAchmea. Menzis kent de Topzorg label toe. Fit en Vaardig Kinderfysiotherapie mag zich sinds de zomervakantie nu ook Topzorg praktijk noemen. Fit en Vaardig is de enige fysiotherapiepraktijk in Veenendaal die zich zowel Pluspraktijk als Topzorg praktijk mag noemen. ‘Ik ben heel trots op deze erkenning van mijn werk!’glimlacht Natasja.


Download PDF

Topzorg en PluspraktijkFrustratie is de beste motivatie... tot leren bewegen.© Fit en Vaardig te Veenendaal en Amsterdam - Savour website