Bijscholing richtlijn

Weer helemaal up to date over de nieuwe ontwikkelingen rondom voorkeurshoudingen en schedelvervormingen. Met name over het belang van snel erkennen van het probleem en de rol van de kinderfysiotherapeut in dit alles! Lees zelf verder op http://www.ncj.nl/bibliotheek/richtlijnen/details/26/jgz-richtlijn-preventie-signalering-en-aanpak-van-voorkeurshouding-en-schedelvervorming

Bijscholing richtlijnFrustratie is de beste motivatie... tot leren bewegen.© Fit en Vaardig te Veenendaal en Amsterdam - Savour website